vstupná prehliadka

Na Vašom prvom sedení Vám položíme dôležité otázky, aby sme spoznali Váš subjektívny  pohľad na problém, vyšetríme postavenie zubov a čeľustí, stav chrupu a parodontu, funkciu sánkových kĺbov a porozprávame sa o rôznych možnostiach liečby. Ak sa po základnom vyšetrení rozhodnete pre liečbu, dohodneme Vám nasledujúci termín a v prípade potreby Vás odošleme na doliečenie stomatológovi.

Často je potrebné začať profesionálnym odstránením zubného kameňa a povlakov s nácvikom správnej ústnej hygieny. Táto dôležitá, asi 30-minútová návšteva nám dá základný pohľad na Vaše ortodontické a estetické potreby. 

Za prvú ortodontickú konzultáciu deti do 18 rokov v našej ambulancii platia 10€. Pre dospelých je cena konzultačnej návštevy v trvaní 15-30min 20€.
Na úvodnú konzultáciu sa môžete objednať buď na odporúčanie svojho zubného lekára, alebo na vlastnú žiadosť, čiže výmenný lístok nie je nevyhnutný.
Oznamy & Aktuality