PRE PACIENTOV

VSTUPNÁ PREHLIADKA 
Vstupná prehliadka nových pacientov v našej praxi je pre nás veľmi dôležitá. Na Vašom prvom-konzultačnom sedení Vás orientačne informovať o predpokldanej dĺžke, forme a finančnej nákladnosti liečby. Pri vstupnom-odtlačkovom sedení urobíme dôkladné vyšetrenie, anamnézu (popis celkového zdravotného stavu), vykonáme všetky potrebné úkony k založeniu Vašej zdravotnej dokumentácie, vrátane digitálnych fotografií a odtlačkov, potrebných na výrobu študijných modelov. Táto dôležitá, asi 30-40minútová návšteva nám dá základný pohľad na Vaše potreby. Tieto podklady, spolu s röntgenovými snímkami sú nevyhnutné pre správne nastavenie Vášho liečebného plánu.

ZÁKLADNÉ OTÁZKY
Počas prvej návštevy budeme spoločne hľadať odpovede na nasledovné otázky, ktoré nám poskytnú základ pre ortodontickú liečbu. Veľmi nám, ako i Vám, pomôže, keď sa budete pýtať aj Vy. Tu sú základné otázky: - Je ortodontická schopná liečiť Váš súčasný stav (zubov, čeľustí)? - Je liečba potrebná ihneď, alebo je potrebné liečbu odložiť až do zodpovedajúceho veku? - Aké liečebné postupy budú použité na odstránenie Vášho problému? - Bude potrebné odstrániť nejaké trvalé zuby? - Bude potrebný iný stomatologický zákrok(najčastejšie chrurgický), predchádzajúci, alebo nasledujúci liečbu? - Ako dlho bude liečba trvať? - Koľko bude asi liečba stáť? - Aké sú možnosti platby? Napriek tomu, že už pri prvej návšteve sme schopní na väčšinu týchto otázok odpovedať, niektoré špecifické otázky môžeme zodpovedať až po dôkladnej analýze diagnostických záznamov.


Oznamy & Aktuality