PRE LEKÁROV

Naša ambulancia sídli na ulici Janka Alexyho 11 v Bratislave. Je to poloha dobre prístupná z takmer všetkých smerov Bratislavy ako autom, tak MHD spojmi. Je na hranici Lamača a Dúbravky a stoja tu aj prímestské autobusy a vlaky zo smeru Záhorie.

Pacienti majú u nás bezproblémové parkovanie a svižné ošetrenie, pretože pracujeme na dvoch ortodontických kreslách. Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, ktoré hradia pri určitých diagnózach časť nákladov liečby do osemnásteho roku veku pacienta.

Tak ako Vy s nami potrebujete konzultovať a prípadne aj liečiť nezrovnalosti chrupu, aj my máme často potrebu poradiť sa s Vami o vhodnosti našej liečby z hľadiska záťaže strojčeka na zuby na poškodenú, resp. menejcennú sklovinu, o plánovanom protetickom, parodontologickom, alebo chirurgickom ošetrení.

Preto, ak zdieľate podobnú filozofiu starostlivosti o pacienta, veľmi radi sa ujmeme Vášho pacienta, ak nám ho odošlete na čeľustnoortopedickú konzultáciu. Ak má pacient zhotovenú panoramatickú snímku, upozornite ho prosím, aby si ju k nám priniesol.
Oznamy & Aktuality