náš tím

V našej ambulancii sa stretnete s príjemným kolektívom profesionálov pod vedením MUDr. Miriam Dankovej.
Eva Murínová: zdravotná sestra, ortodontická asistentka, dentálna preventistka
Ľudmila Mikulášová: manažér ambulancie, komunikácia s klientami

MUDr. MIRIAM DANKOVÁ 
Doktorka Danková vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia vykonávala 3 roky všeobecnú stomatologickú prax. Od roku 2001 sa aktívne venuje čeľustnej ortopédii. V roku 2006 otvorila pre svojich pacientov vlastnú ortodontickú prax MIDA DENT na Vazovovej ulici v Bratislave. Od apríla 2010 je svojim pacientom k dispozícii v nových väčších priestoroch na ulici Janka Alexyho v bratislavskej Dúbravke.

Doktorka Danková je členkou Slovenskej komory zubných lekárov a Slovenskej ortodontickej spoločnosti. Každoročne absolvuje množstvo prednášok a seminárov s cieľom poskytnúť svojim pacientom pomoc účinnú, šetrnú a komfortnú. Toto všetko je možné len po individuálnom zhodnotení zubného statusu. Predpokladom spokojnosti pacienta je byť v rukách odborníka, ktorý má širšiu znalosť dostupných liečebných postupov, aby sa našla vyhovujúca alternatíva.


Certifikáty odbornej spôsobilosti:
certifikat 1certifikat 2
certifikat 3certifikat 4certifikat 5
certifikat 6certifikat 7certifikat 8

Oznamy & Aktuality