liečba detí

Odporúčame, aby všetky deti, ktoré dosiahnú 7. rok života, absolvovali ortodontické vyšetrenie. Prečo? Pretože aj napriek tomu, že mnoho 7-ročných detí má len niekoľko trvalých zubov, viacero ortodontických problémov možno odhaliť už v tomto veku.

Niektorým problémom je možné predísť včasnou liečbou, zatiaľ čo iným nie. V tomto štádiu sú to snímateľné aparátiky, tzv. nočné strojčeky, alebo tréningové dlahy na odúčanie zlozvykov a nesprávnej práce svalstva líc, pery a jazyka.

V ambulancii čeľustnej ortopédie MIDA DENT nikdy neodporúčame začať s ortodontickou liečbou skôr, ako je to naozaj nevyhnutné. Ak má Vaše dieťa ortodontický problém, ale po vyšetrení zistíme, že treba začať s liečbou neskôr, pozveme Vás na ďalšiu návštevu za šesť mesiacov alebo o rok. Za prvú ortodontickú konzultáciu vášho dieťaťa v trvaní 20-30 min. zaplatíte 10€.
Oznamy & Aktuality