koho liečime

Liečba v praxi čeľustného ortopéda nie je limitovaná len na detských pacientov. Funkčné, či estetické zubné a tvárové nezrovnalosti sa môžu vyskytnúť v každom veku človeka. Dospievajúci a dospelí pacienti sú preto našimi štandardnými návštevníkmi. 


Každá veková skupina si vyžaduje špeciálny prístup. Pri liečbe dieťaťa je potrebná trpezlivosť a porozumenie, dospievajúci pacienti vyžadujú, napriek svojej častej nedisciplinovanosti, značnú dávku pozitívnej motivácie. Dospelí pacienti sa zase ťažko zbavujú svojich dlhoročných zlozvykov a tomu sa lekár musí prispôsobiť. Všetky tieto špecifiká sa u nás snažíme brať do úvahy a veľmi citlivo s nimi pracujeme. 

 

Oznamy & Aktuality