čo liečime

V prípade, že máte ideálny zhryz, nie je potrebné podstúpiť liečbu u čeľustného ortopéda. Pri ideálnom zhryze je horná čeľusť mierne širšia ako dolná a všetky horné zuby mierne prekrývajú dolné. Predné horné zuby by mali prekrývať 2-3 mm z dĺžky predných dolných zubov. Hrany predných dolných zubov sa dotýkajú zadných častí predných horných zubov, nie podnebia. Horné a dolné zuby by mali byť v rade, nie v zákryte a bez vytočenia. 


Ak postavenie zubov, alebo čeľustí človeka nie je funkčne správne, je potrebné začať ortodontickú liečbu s cieľom zabezpečiť ideálnu funkcionalitu. Takýto stav, odborne nazývaný maloklúzia (nesprávny zhryz), môže spôsobiť rečové problémy, predčasné opotrebovanie chrupu a skloviny, sánkového kĺbu, či dokonca spôsobiť ich poranenia v prípade, ak nie je pacient liečený.

Medzi najčastejšie formy nesprávneho zhryzu patria:
- obrátený zhryz
- medzery
- predkus
- stesnanie
- skrížený zhryz
- chýbajúce zuby
- otvorený zhryz
- hlboký zhryz

Oznamy & Aktuality