ako liečime

AKTÍVNA FÁZA
Ortodontická liečba začína aktívnou fázou, keď sa snažíme zubné, či tvárové nezrovnalosti dostať do ideálneho stavu. Zväčša sa aktívna liečba vykonáva fixnými, alebo snímateľnými strojčekmi. Snímateľné strojčeky na zuby sú také, ktoré pacient nosí len určitú časť dňa a v noci a slúžia na liečbu menej závažných nezrovnalostí na trvalých zuboch a v mliečnom chrupe v období výmeny zubov. Individualita postavenia zubov si vyžaduje posúdenie a individuálny návrh typu strojčeka na zuby. Väčšia časť pacientov je liečená fixným aparátom, ktorý pozostáva zo zámkov nalepených na zuboch, krúžkov a drôtikov, ktoré dlhodobo pôsobia na konkrétne zuby a napomáhajú trvalej zmene ich postavenia. Liečba fixným aparátom trvá zväčša od jedného do troch rokov, v závislosti od závažnosti stavu pacienta.


PASÍVNA FÁZA - retencia
Po aktívnej fáze liečby, kedy sa zubné oblúky doladia do funkčne a esteticky vyhovujúceho celku, je potrebné získaný stav udržať. Táto fáza je rovnako dôležitá ako fáza aktívnej liečby. Akonáhle Vám snímeme fixný strojček, začíname s retenciou. Trvá po dobu minimálne 24 mesiacov v závislosti od veku pacienta, vady, ktorá sa upravovala, spôsobu liečby, ktorý sa použil, stavu zubov a parodontu a toho, či sú v oblúku prerezané už aj tretie stoličky(osmičky, zuby múdrosti). V čeľustnej ortopédii sa používa niekoľko druhov retenčných aparátov. Medzi najpoužívanejšie patrí pevný retainer, živicová platnička, monoblok, essixová dlaha a ich kombinácie.
Oznamy & Aktuality