MIDA DENT - čeľustná ortopédia a dentálna hygiena

Vitajte na stránkach ambulancie čeľustnej ortopédie MIDA DENT. Našim
pacientom pomáhame ku krásnemu a zdravému úsmevu od roku 2006.

Čeľustná ortopédia je nie len zdravotnícky odbor, ale je kombinácia vedy
a umenia. Každé ošetrenie posudzujeme individuálne tak, aby vyhovovalo
funkčným potrebám, ale aj Vašim estetickým predstavám rovných zubov. Najčastejšími indikáciami liečby sú krivé zuby, medzizubné medzery, stesnanie zubov, svalové zlozvyky, škrípanie zubov, či problémy s čeľustnými kľbami. Predtým, ako s liečbou začneme, starostlivo zvážime všetky možnosti. Základnými liečebnými prostriedkami sú snímateľná dlaha, nočný strojček a fixný aparát, ktorý dnes nenosia len deti, ale aj dospelí. Neoddeliteľnou súčasťou našej praxe je aj dentálna hygiena.

Hodnoty, na ktorých si v našej ambulancii zakladáme, sú láskavosť, ústretovosť, ochota, pracovitosť a kvalita. Príďte sa presvedčiť.
 

Práva pacienta

Práva pacientov sú upravené v Dohovore o ľudských právach a biomedicíne, Európskej charte práv pacientov a právnych predpisoch účinných v Slovenskej republike. V tomto dokumente sa dozviete, aké práva méte ako pacient pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

Oznamy & Aktuality